portfolio1

NEXT Forsikring er et 100% online forsikringskoncept, hvor der er fokus på øget selvbetjening, simple processer og overskuelige forsikringer.

For at NEXT Forsikring kunne opfylde sin strategi, krævede det en ”state of the art” hjemmeside, komplet med prisberegning, bestillingsproces samt selvbetjeningsmodul. Da NEXT Forsikring ikke har fysisk butik, assurandører, telefonsælgere e. lign, stillede det endnu større krav til den færdige løsning. Alt fra beregning af forsikringer, gennemførelse af køb til efterfølgende aktivering og flytning af forsikringer skulle kunne foretages online af kunden selv.

Vi brugte vores RUBIX-platform til at forbinde hjemmeside og selvbetjening med det bagvedliggende forsikringskernesystem. For at imødekomme ønsket om øget selvbetjeningsmuligheder blev hele selvbetjeningsuniverset udbygget markant, således det kunne understøtte, at kunderne selv kunne administrere de fleste ting omkring deres forsikringer uden at skulle i kontakt med selskabet.

NEXT er dybt afhængelig af at kunne drive en effektiv kundeservice, og de valgte derfor at tilkøbe INEX, som er vores salgs- og kundeværktøj. Med INEX kan medarbejderne lettere foretage den daglige kundeadministration, end hvis de skulle arbejde direkte i det bagvedliggende kernesystem.

NEXT Forsikring projektet er vores flagskib, hvad angår teknik og kompleksitet. Med løsningen til NEXT Forsikring har vi vist, hvor langt vi kan trække udnyttelsen af dagens teknologi og omsætte det til innovative forsikringsløsninger.

NEXT Forsikring bestilling

NEXT Forsikring har pt. den mest avancerede bestillingsproces på forsikringsmarkedet i dag.

NEXT Forsikring selfcare

Som noget nyt gav NEXT Forsikring kunder mulighed for selv at købe deres produkter direkte på siden og selv oprette et tilbud, som de senere kunne godkende. Alt dette med Rubix, som kernen, der styrer alle processer.

Brugt i løsningen:

Kunde: NEXT Forsikring

Opgave: NEXT Forsikring har en af de mest unikke forsikringskoncepter på markedet, og derfor havde de også brug for en unik platform. Da NEXT Forsikring udelukkende er online, udnytter de Rubix fuldt ud og bruger INEX dagligt til håndtering af deres kundeservice.

Løsning: Reseller

Projektlængde: Marts 2013 - November 2013

Adresse: www.next.dk